PROTEZA DŁONI

Sztuczna dłoń według projektu Enabling The Future (http://enablingthefuture.org/) jest elegancką, antropomorficzną (przypominającą rękę człowieka) protezą, wykonaną przy użyciu technologii druku 3D z powszechnie dostępnych materiałów. Do jej charakterystycznych cech należą brak metalowych elementów oraz dyskretne ukrycie przenoszących ruch ścięgien. Proteza przeznaczona jest zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci.

 

 

Proteza napędzana jest ruchem nadgarstka – niezbędnym wymogiem do jej zastosowania jest posiadanie stawu promieniowo-nadgarstkowego z przynajmniej trzydziestostopniowym kątem zgięcia.

Planowany proces tworzenia protezy będzie się składał z następujących etapów:
I. Spotkanie oraz omówienie wyglądu protezy z jej przyszłym użytkownikiem, a także zebranie niezbędnych pomiarów.
II. Projekt modelu CAD protezy, przedstawienie go przyszłemu użytkownikowi, wprowadzenie zmian i poprawek.
III. Wydruk 3D protezy.
IV. Wykończenie, montaż niezbędnych elementów.